Om Awignam Astu namo sidham, Om sidhirastu tad astu astu ya namah swaha

Kamis, Desember 17, 2009

Satua Bawak : Boya Sirna Urip

Sore-sore tiang iseng "blogwalking" (istilah ring para blogger indik jalan-jalan ring dunia maya utawi internet utamane masuk ring blog-blog anak siosan) ngrereh conto-conto satua bawak. Sampun a minggu lebih tiang ten polih conto satua bawak sane jagi posting tiang ring blog puniki. Sampun makelo tiang "blogwalking" rauh tiang ring blogne bli Agus. Driki tiang polih conto satua bawak. Raris niki sane copy tiang.

Boya Sirna Urip

Pesisi Kuta, selikur Desember duang tali nenem, rikala surya ical kagentosin wengi, paketeltel sabehe ngansan malesang, kedis-kedise pasliwer ngungsi umahne, kampehang angin dingin ne menulang.

“Ba .. Ng .. Sattt …!!”

Tanglus suara ne asah sareng tangguran tabuh tatit akasa lan grudug ombak makta toyane ke pesisi, sada nyapatin jeriji limanne sane kaketelin peluh turin yeh mata …

Nyoman’s CafĂ©, pesisi Muaya telung dasa November duang tali nenem, endih lilin di tengahing meja-meja ne kasusun rapi pinaka kunang-kunang ne ngewarnin petenge punika rikala Putu Guna lan Ayu Sari masadu arep, nyuratang pikobet.

Rikala yeh mata sane metu saking penyingakane Ayu masuara sebet, sigsigan ne ketaan-taanin nanging tan sida antuk, mecihna gulem peteng ring sang sane ngraksang,

Mekada sungsut manahne Putu Guna nyaksiang unduk gegelanne sekadi puniki, ngereres enduk bayune sekadi sampun uning pikobet napi sane mangkin sedek nibenin dewek ipun makakalih.

“Yu, kenapi ..?”

Kalih panyingakan punika sane sampun belus olih yeh mata, lan tangan halus sane sahasa tekek ngisi, bibih manis nika mawicara …

“Bli Tu, I Aji sampun uning unduke iraga ..! Cutet, I Aji nenten ngarestuin ..! I Aji bangras, Ibu sungkan ngaminehin ..”

Nadaksara peteng detdet tanpa sundih, sesek bunek mlekpek, ne mangkin pikenehne I Putu Guna memucu ring pondoke punika, irika wenten guru rupakan ipun, Bapa lan Meme sane sampun lingsir nanging tetep satya nyalanin swadarman ipune dados tukang ulat bedeg, tur dewek ipun sane wantah pianak tunggal. Kadirasa sampun meled pisan manahne nyingak I Meme wenten sane marengin rikala metanding, turin wenten cucu sane pacang setata ngarameang pondoke punika, dot .. sakemawon,

“Ahh, suba tawang anak ngalih sentanaan, to nguda jalanin masih ..! Kanti jani suba duang tiban kakene majalan!!”

“Pemuput sane suba tawang malu! Payu sakit ajak dadua kekene ..!”

“Ahh, awak mula belog, mula lengehhh …!! Ne jani tresna sujati suba ilang, ulian pelih pedidi, men apa buin kel alih di idupe ene .. Yen kene sing je luungan …”

P y a a ng g g . . . !!

Kalih Desember duang tali nenem, rikala Putu Guna namplak kaleng baygon ring tanganne Ayu Sari, sahasa melekuk tekek tunanganne punika sane ngejer turin dingin, Ayu Sari ngeling sigsigan di tangkahne Putu Guna,

“Yu, yu .. mesti janji ngajak Bli Tu, Yu ten dados buin mekeneh boya-boya sekadi wau, Yu janji .. iraga mesti tetep nyalanin idup niki, Yu janji ngajak Bli Tu ngih ..!”

Selikur Desember duang tali nenem, pesisi kuta .. rikala tanganne Putu Guna mebalapan sareng angkihanne, ngejer mukak laut maca SMS saking Ayu Sari,

"bli tu sayang .. sksma antuk tutur b tu wau ring tyg, tyg ddos ngrti napi mwinan tyg msti ttep kuat turin ada d jgat pniki, tuah krana bli, skadi bli ne stata wnten ring smping tyg rkala tyg sungsut, tyg ykin yning smpun jdoh iraga nnten je sida khalangin, rga psti mpadu, skadi hyg tuduh sne smpun nemuang irga ne malu. tyg sayang bli tu …"

Pesisi Kuta, sabehe sampun wusan, purnama kadasa ngalangkasa. Buih-buih ombak gemericik nembang semar pegulingan sada alon nyapa sang maha putra, I Putu Guna, mekenyem manis nerawang nuluh langit galang gumintang,

“Bli Tu naler sayang ring Ayu.”

Kaketus saking :
* http://gusram.blog.friendster.com/2008/10/sat-wak-satwa-bawak/

Artikel Terkait Ring Kategori0 komentar:

Posting Komentar

Semeton sane jagi komentar, ngicenin kritik, saran, request, utawi sekadar kenalan driki manten ring kotak komentar niki. Sampunang lali dagingin wastan sameton ne ring kotak Beri komentar sebagai. Suksma!!