Om Awignam Astu namo sidham, Om sidhirastu tad astu astu ya namah swaha

Rabu, Desember 23, 2009

Taman Wredhi Budaya

Ardha Candra Taman Wredhi Budaya.jpg

Wredhi Budaya puniki magenah ring panepi kangin Kota Denpasar, sawatara duang kilo meter dohne saking alun-alun Puputan Badung. Linggah genah punika 50.000 meter nyraken tur madaging makudang-kudang wangunan, wenten sane mageng miwah wenten sane alit, manut soang-soang kawigunaipun. Sakancan wwangunan irika ngangge arsitektur Bali, macampur arsitektur modern.

Duk Pelita I tahun 1979 pamerintah RI sampun nabdabin ngwangun genahe punika, sane maderbe tetujon ngwerdiyang tur nglimbakang kabudayan. Sane mangkin genahe punika mawasta Taman Wredhi Budaya. Irika nyabran rahina kawentenang pameran sane magenah ring Gedung Mahamandara Giri. Gedung punika kawangun mapanta kalih tur madaging makudang-kudang gambaran miwah tukang togoge sane sampun kasub indik kapradnyanipunne. Sangging-sangging inucap ring ajeng makadi I Gusti Nyoman Lempad, Wayan Cokot, Ida Bagus Made, miwah tukang-tukang sane lianan.

Samping kangin Gedung Mahamandara Giri wenten Bale Kambang, kasandingin antuk tlaga sane matoya ening. Irika mentik tunjung, tur saking selagan daun tunjunge katonulannyane masliweran. Mogahan daun tunjunge katon ulamnyane masliweran. Mogahan daun tunjunge ritatkala katempuh angin, waluyangulapin sakancan ulame sane liwat beten daanipune. Napi malih nuju tunjunge mabunga wiakti asri kakantenang saking Bale Kambange. Sapunika kautaman genahe irika.

Badelod Gedung Mahamandara Giri punika wenten kalangan mageng mawasta Arda Candra. Kalangan punika mapanta kalih. Sane betenan genah madolan barang-barang kesenian, wenten taler genah kantoran miwah genah ngadol karcis. Sejaroning kalangan punika wenten kori agung maukir. Yening sedek wenten balih-balihan, praginane medal saking kori agung punika raris masolah ka tenga kalangane. Kalangane kaiter antuk genah malinggih sane mapanta-panta. Genah malinggih punika sawatara wenten solohan 5.000 diri.

Sejeroning wangunane inucap ring ajeng makeh malih sane siosan sane tan kawacak sajeroning bacaan punika.

Sapunika kawiaktinne ring Wredhi Budaya, rauh mangkin makeh turise mrika gumanti nyaksiang genahe sane sampun ketah punika.(*bb/wst)

Artikel Terkait Ring Kategori0 komentar:

Posting Komentar

Semeton sane jagi komentar, ngicenin kritik, saran, request, utawi sekadar kenalan driki manten ring kotak komentar niki. Sampunang lali dagingin wastan sameton ne ring kotak Beri komentar sebagai. Suksma!!