Om Awignam Astu namo sidham, Om sidhirastu tad astu astu ya namah swaha

Senin, Desember 14, 2009

Museum Bali

Museum Bali.jpg

Museum Bali magenah ring Jalan Mayor Wisnu, dangin alun-alun Puputan Badung, delod Pura Jagatnathane, ring Kota Denpasar. Museume punikinyimpen barang-barang kuno tetamian leluhur sane mabuat pisan pikenohipun ring para generasi mudane sane ngwentenang penelitian kebudayaan Baline.

Mungguing barang-barang sane kasimpen ring Museum Bali puniki luire :
 1. Ring Gedong Buleleng kasimpen barang-barang marupa prabot nunun kamen skordi, kamen Gringsing miwah nunun iket, pinaka cihna budaya saking Buleleng, miwah barang pepayasan sane siosan.
 2. Ring Gedong Karangasem kasimpen barang-barang marupa penanggalan utawi palelindonlan sarana upakara upacara Panca Yadnya (Dewa Yadnya, Pitra Yadnya, Rsi Yadnya, Manusa Yadnya, lan Bhuta Yadnya). Siosan ring punika taler wenten pratima-pratima lan pralingga-pralingga para Dewa, pinaka cihna budaya Karangasem.
 3. Ring Gedong Tabanan, kasimpen barang-barang marupa kebudayaan Puri Tabanan minakadine, wayang kulit, tapel-tapel topeng sane kaanggen ring seni tari Wali, seni balih-balihan lan seni bebali. Siosan ring punika taler kasimpen keris-keris pusaka lan soroh tumbak.

Siosan ring barang-barang kesenian inucap irika taler kasimpen barang tetamian prasejarah ring zaman batu sekadi kapak batu miwahsane lianan. Ring Gedong perpustakaan makeh pisan kasimpen salinan-salinan lontar lan pustaka-pustaka sane madaging makudang-kudang budaya Bali, makeh pesan pikenohipun.

Barang-barang tetamian punika sane ngranayang para tamiu dura negarane makeh ngawentenang penelitian kebudayaan ring Bali. Sajeroning museum negeri inucap taler makeh malih museum-museum sane siosan ring Bali luire :
 1. Museum Gedong Kertya, magenah ring kota Singaraja, Kabupaten Buleleng, nyimpen soroh naskah -naskah miwah lonta-lontar sane marupa tetamian saking nguni.
 2. Museum Ratna Warta, magenah ring Kecamatan Ubud, Gianyar, nyimpen makudang-kudang gegambaran sane kakardinin olih tukang-tukang sane sampun kasub indik kapradnyane ngambar.
 3. Museum Neka, magenah ring Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, nyimpen makudang-kudang gegambaran koleksi Bapak Sutedja Neka.
 4. Museum Gedong Arca, magenah ring Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, nyimpen barang-barang kuno, makadi sarkofagus, gerabah, kapak batu, miwah barang-barang pepayasan lan barang tetamian sane siosan.
 5. Museum Lemayur, magenah ring Desa Sanur, Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar. Nyimpen gegambaran koleksi Tuan Lemayur.
 6. Museum Yadnya, magenah ring Taman Ayun, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Nyimpen makudang0kudang soroh eteh-eteh upakara yadnya, makadi : bade, wewalungan / petulangan, banten-banten miwah upakara sane siosan.
 7. Museum Subak, magenah ring Desa Sanggulan, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Nyimpen soroh parabot sane kaangen olih krama subake ring Bali.
 8. Museum Semarapura, magenah ring Kota Semarapura, Kabupaten Klungkung, nyimpen makudang-kudang batu jaman prasejarah, miwah senjata-senjata kuna.
 9. Museum Manusia Purba, magenah ring Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Nyimpen tetamian prasejarah sane kakeniang ring Gilimanuk sakadi : galih manusia purba, gerabah, manik sasocan, miwah sane siosan.
 10. Museum Nyoman Gunarsa, magenah ring Kabupaten Klungkung. Nyimpen makudang-kudang gegambaran koleksi Bapak Nyoman Gunarsa.
 11. Museum Arma ring Gianyar, nyimpen makudang-kudang gegambaran.
 12. Museum Sidik Jari, magenah ring Desa Tanjungbungkak, Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar. Nyimpen makudang-kudang gegambaran sane kakaryanin saking sidik jari.

Kaketus saking :
* Buku Mekar Wangi 2

Artikel Terkait Ring Kategori0 komentar:

Posting Komentar

Semeton sane jagi komentar, ngicenin kritik, saran, request, utawi sekadar kenalan driki manten ring kotak komentar niki. Sampunang lali dagingin wastan sameton ne ring kotak Beri komentar sebagai. Suksma!!