Om Awignam Astu namo sidham, Om sidhirastu tad astu astu ya namah swaha

Jumat, Desember 11, 2009

Jaji Ping AIDS

Ring sor puniki wantah conto puisi mabasa Bali. Dumun tiang sampun polih ngicenin conto puisi mabasa Bali. Yen ten iwang ring artikel Mati Nguda. Ne mangkin tiang malih ngicenin conto puisi mabasa Bali.

Jaji Ping AIDS

Ih iba gering AIDS
lalis iba dadi hati
nglantud-nglantudin
ngepet patin kai
sajroning mukti urip

Meme dija rurunge gede
bapa getih nyen gelahang tiang ene
tiang uling pidan kaden
nysik bulu mapuara pelih

Memem tegarang meme
takoning baas pipise
akuagemang ring Hyang Guru

tunasang meme tunasang
panumadian tiang mani puan
tan malampah jelema panayangan
ngulurin indria sakita-kita

sakit AIDS
titiang kabancana
apa pelih tiange meme
kapok tiang nepasin ipian
metekin bulun mata

Dokter kalih Balian
tulung tiang tulung
ubadin sakatilingan ambek

Ruat i dasa mala
pasuk wetu hyang usadhi
anrawang-anruwung lampahe
makilit
bayu tuna tuhtulang awak tan pakulit
cekok mata bok tiange berit
tiang pacang mapamit
ngungsi tanahe pingit

adi embok meme bapan tiange
dohang ragane dohang
malane ane klidin klidang
pedalaem kaluihan gumine
wayah sayan satronin AIDS

jaji ping embok jaji ping meme
jaji ping adi jaji ping bapa
depang masambat pang masambat
maselat segara ping keti

Olih : IB Rai Putra & Wayan Tegeg

Artikel Terkait Ring Kategori



0 komentar:

Posting Komentar

Semeton sane jagi komentar, ngicenin kritik, saran, request, utawi sekadar kenalan driki manten ring kotak komentar niki. Sampunang lali dagingin wastan sameton ne ring kotak Beri komentar sebagai. Suksma!!