Om Awignam Astu namo sidham, Om sidhirastu tad astu astu ya namah swaha

Sabtu, Januari 16, 2010

Lengkara Manuting Linggih Lan Kadaden

Inggih mangkin lanturang tiang indik bebaosan sane dumun. Ne mangkin tiang jagi ngicenin pepalihan lengkara sane tiosan. Dumun sampun indik Pepalihan Lengkara Manuting Sifat, ne mangkin sane tiosan. Inggih pang ten makeh tiang matur, ngiring dabdabin antuk pepalihan sane tiosan.

Lengkara manuting linggih, inggih punika :
 1. Lengkara manuting linggih winangun antuk :
  • Pikukuhin lengkara (jejering lengkara) kawangun antuk kruna aran (subyek)
  • Linging lengkara (piorahing lengkara), kawangun antuk kruna kria (predikat)
  • Panandang lengkara, kawangun antuk kruna aran (obyek = penderita atau pelaku)
  • Pidartaning lengkara, kawangun antuk kruna pidarta (pidarta indik genah wiadin dauh = keterangan tempat atau waktu)

  Ring wewidangan lengkara puniki kandugi metu : lengkara lumaksana miwah lengkara linaksana (kalimat aktif dan kalimat pasif).
  Umpaminipun :
  "I Bapa ngadep siap kurungan di peken"
  I Bapa = jejering lengkara
  ngadep = linging lengkara
  siap kurungan = panandanging lengkara
  di peken = pidartaning lengkara (keterangan)

 2. Lengkara Manuting Kadaden
  Lengkara manuting kadaden mapalih dados tetiga, inggih punika :
  • Lengkara Paripurna
  • Lengkara Sampurna
  • Lengkara Tan Sampurna

  Tegesipun soang-soang inggih punika :
  • Lengkara Paripurna :
   Inggih punika lengkara sane jangke madaging jejer, piorah, panandang, miwah pidartaning lengkara.
   Umpanipun : "I Tojan mamancing lele di tukade"
   I Tojan = jejering lengkara
   mamancing = linging lengkara
   lele = panandanging lengkara
   di tukade = pidartaning lengkara
  • Lengkara Sampurna
   Inggih punika lengkara sane mamuat jejer miwah linging lengkara.
   Umpaminipun : "Murid-muride nulis"
   Murid-muride = jejering lengkara
   nulis = linging lengkara
  • Lengkara Tan Sampurna
   Inggih punika lengkara sane marupa kruna kemanten
   Umpaminipun : "Inggih sampunang, nah, tauk, sing bani, msl"

Inggih amunika dumun. Tiang sampun kenjel niki ngetik. Benjangan malih lanturang tiang. Suksma!!

Artikel Terkait Ring Kategori0 komentar:

Posting Komentar

Semeton sane jagi komentar, ngicenin kritik, saran, request, utawi sekadar kenalan driki manten ring kotak komentar niki. Sampunang lali dagingin wastan sameton ne ring kotak Beri komentar sebagai. Suksma!!