Om Awignam Astu namo sidham, Om sidhirastu tad astu astu ya namah swaha

Kamis, Januari 14, 2010

Pepalihan Lengkara Manuting Sifat

Dumun titiang sampun ngicenin akidik indik soroh-soroh kruna. Minab yen sameton durung tatas uning, dados malih ngawacen ring artikel tiang indik Soroh-Soroh Kruna. Nah, ne mangkin lanturang tiang nincap ring lengkara. Lengkara inggih punika pepulaning kruna sane manut lintihan, sane wenten teges wiadin wirasanipun. Wenten makeh soroh-soroh lengkara. Ne mangkin ngiring uratiang warna kalih pepalihan lengkara ring Basa Bali manuting sifatne (berdasarkan sifatnya).

Manuting ring sifatne, lengkara ring Basa Bali wenten kalih soroh, luiripun :
 1. Lengkara Lumaksana
  Yening sajeroning lengkara, kaanan kruna kria malaksana, pamekas karya sane mengpeng kalaksanayang utawi kamargiang, punika kawastanin Lengkara Lumaksana ( Kalimat Aktif ). Umpaminipun :
  Sane nglaksanayang karya dados untung bebaosan :
  • I Meme meli baas di peken
  • Belin tiange luas ka Badung
  • Para sisiane sami sedek ngawentenang bazzar ring sekolahan

  Ring lengkara-lengkarane ring luur punika, sang nglaksanayang karya sekadi : I Meme, Belin tiange, Para sisiane, sane dados unteng wiadin pokok reraosan, mawasta pikukuhing lengkara. Pikukuhing lengkara wiadin jejering lengkara punika winangun antuk kruna aran. Ring lengkara lumaksana wenten makudang-kudang soroh ipun, makadi :
  • I Bapa ngabas padang di carik
   Para prajurite nglurug panegara satrunida Anake Agung
  • Ia sedeng melaha pules
   Adine labuh uli di balene

  Lengkara nomor 1 janten nglaksanayang karya. Gumanti wenten rerincikan kewanten sane ring nomor 2 kaanan karya.
 2. Lengkara Linaksana
  Yan ring sajeroning lengkara, kaanan panandang inggih punika pikukuhing lengkara kakeniin karya kawastanin Lengkara Linaksana. Lengkara Linaksana puniki kacihnayang antuk karya sane sampun puput kalaksananyang (kalimat pasif). Aneka rupaning lengkara linaksana :
  • Lengkara Linaksana kaping 1
   Sane kapratama winangun antuk kruna kriya dados jejer
   Umpami : "Uli tuni Nyoman alih-alih titiang"
  • Lengkara Linaksana kaping 2
   Sane kaping kalih puniki winangun antuk pangater ka-, kadulurin kurna kria dados jejer.
   Umpami : "Ipun kacingak olih dane jero mangku"
  • Lengkara Linaksana kaping 3
   Sane kaping tiga puniki kacihnayang antuk wangun pangater ka-, miwah pangiring -ang, wiadin pangater ma-, sane pacang ngawetuang karya linaksana (pasif).
   Umpami : "Lulune kaentungang di tegale"

Inggih amunika dumun saking titiang indik lengkara lan tegesipune. Minab benjangan yen malih madue galah, jagi lanturang titiang indik lengkara-lengkara puniki. Suksma!!

Artikel Terkait Ring Kategori1 komentar:

Yuda_Mahesa mengatakan...

suksma atas infonya berguna bgt :D

Posting Komentar

Semeton sane jagi komentar, ngicenin kritik, saran, request, utawi sekadar kenalan driki manten ring kotak komentar niki. Sampunang lali dagingin wastan sameton ne ring kotak Beri komentar sebagai. Suksma!!