Om Awignam Astu namo sidham, Om sidhirastu tad astu astu ya namah swaha

Minggu, Januari 10, 2010

Midabdabin Basa Bali

Akeh sampun para sujanane sane midabdabin basa Baline pinaka basa ibu. Wenten pesantian, maosin pustaka Ramayana, Brathayuda miwah ngawi gita sekar alit, sekar madia, miwah sekar agung. Punika kaanggen kembulan tembang masolah, sakadi arja, drama gong, bodres, mangda polih mahbahang lan nyobyahang basa Baline. Nanging akeh taler sane amnung wikan mrotes, maosang mabasa bali piodal, kolot, kirang gaul, nenten demokratis, kirang agaliter. Mawinan metu rerikrikan para kawine nincapang pakibeh kekawinane saking basa Bali Purwa ka Sastra Bali Anyar (modern).

Pangaptine boya ja sios, gumanti kaanggen srana nuldulin kahyun para janane, sane oneng mamaos, ngarya sastra, puisi, cerita cendet, gancaran, lan novel sane nganggen basa Bali, nganutin aab jagate tan bina sakadi Sastra Indonesia Angkatan 45, sane kapucukin olih Chairil Anwar, sane bebas, sane nenten kapekak antuk pakem, lan guru lagu.

Ngawit mijil sesuratan roman Namoe Karmapakaryan Wayan Gobyah warsa 1931, muah puisi basa Bali pakaryan Suntari Prwarsa 1959, manut bapak Dr. I Nyoman Darma Putra, M.Litt, dosen Fakultas Sastra Unud kaanggen uger pamungkah lawang ngawit kawastanin sastra basa bali anyar, matetujon mangda basa Baline ajeg lan nglimbak.

Wangun Sastra Bali Anyar punika, napike asane mawasta puisi utawi novel, cerita condet, mabuat pisan anggen medayang majeng Sastra Bali Purwa, sane sampun kaloktah. Nanging majeng ring para jana panutur basa Baline siosan sane kaperluang wantah basa Bali nika kaanggen nutur, mabaosan, boya ja antuk mateori kemaon, nanging praktik. Napi malih minat baca para janane ring Bali setata nguredang santukan argan buku sayan munggah.

Galahe punika sujatine wantah kalangan becik kaanggen para pragina arja, lagu pop bali, jaga nerapang basa Bali becik, gaul, secara lisan nanging manut tata titi tata basa, basa Bali. Mungguing Sang Rakawi gumanti sampun nyohbyahang basa Bali antuk ngawi karya sastra mabasa Bali. Manawi wau Bali Post, majalah Burutwangi, Canang Sari, satua sane purun ngrugi dados caru ngicen galah para pangawine ngetakang pangrupak, ngulik sastra bali mangda ajeg.

Mangda basa Baline prasida ajeg kaanggen antuk penuturnyane, patutipun krunane setata kawerdiang, kawewehin antuk kruna basa Bali anyar nganutin aab jagat sekadi mangkine.

Sane pinih ajeng madue galah lan wibawa numbuhang kruna basa Bali anyar wantah sang sujana sane pascat ring ilmu lan tekhnologi manut wewidanganyane, kadukung anuk sang amawa rat gumanti mangda kayun nyobyahangkruna-kruna basa iptek punika.

Ngadopsi kruna-kruna saking basa siosan patute wenten ugernyane, sinalih tunggil kruna. Kruna punika yukti-yukti durung wenten artosipun pateh sekadi kruna sane sampun wenten ring basa bali. Kruna sane kabaliang punika patut nganutin Tata Basa Bali.

Mangda nenten sakoda-koda. Yening wenten kruna-kruna basa Baline sane durung ketah, utawi durung mungguh ring Kamus Basa Bali, ngiring wewehin saha sobyahang, mangda "populer".

Kaptiang wenten pangamat utawi kritikus sastra, sakdi H.B. Yasin ring basa Indonesia, utawi Bapak Nyoman Oka alias Nang Lecir sane sering ngicen kritik indik basa Bali ring Bali Post rihin (warsa 1980 - an). Sajaba Lembaga Bahasa, utawi Lembaga Pendidikan formal (sekolah), sang yayah rena taler patut ngawitin ngurukang anake alit mabaos basa Bali, saking wau embas sangkaning intuisi, mawasta bahasa ibu. Sampunang mabading sadaweg rare nganggen basa Indonesia, utawi Inggris, ring SD wau kajahin basa Bali, sinah krasa meweh.

Indayang pidenin, pinaka conto napi rincian wastan bebagiang wit kelapane?

Yen basa Indonesiane : akar, kayu kelapa, pelapah, daun kelapa (muda, tua, kering), tongkol kelapa, seludang, kelapa muda, kelapa tua, sami kantun nganggen basa kelapa.

Yening basa baline : akah, sehseh, papah, busung, slepan, danyuh, danggul, paangan, bangsah, kloping, bungsil, klungah, kuud, nyuh, tapis, pijer, sami sampun tegep.

Kawiaktiane kakirangan basa Baline amung ring basa Ilmu Pengetahuan lan Teknologi, santukan dumun sarjana IPTEK durung wenten. Sios ring mangkin sarjana ring Bali sampun akeh nglikub makudang ilmu sakadi Ekonomi, Kedokteran, Teknik, Fisika, muah sane siosan. Ngiring mangkin tegepin antuk basa iptek manut wewidangannyane suang-suang, rarisang wewehin, santukan basa sane becik wantah sane maurip, sane setata tumbuh, nanging nenten ngawag-awag. Punika sane kawastanin ngajegang basa Baline.

Sane wenang ngiwang patutang wantah sang guru basa bali, sane sampun polih pendidikan guru basa bali, kasudi ngicen ajah-ajah ring sekolahan saking taman kanak-kanak ngantos ka universitas. Ngiring kawitan mabasa bali saking kulawarga i ragane suang-suang.

Olih : Djelantik Santha

Artikel Terkait Ring Kategori0 komentar:

Posting Komentar

Semeton sane jagi komentar, ngicenin kritik, saran, request, utawi sekadar kenalan driki manten ring kotak komentar niki. Sampunang lali dagingin wastan sameton ne ring kotak Beri komentar sebagai. Suksma!!