Om Awignam Astu namo sidham, Om sidhirastu tad astu astu ya namah swaha

Selasa, Januari 12, 2010

Pidarta Bali Kelulusan Kelas 3

Ring sor niki wantah marupa imba pidarta mabasa bali bawak sane ngambil tema "Kelulusan Kelas 3". Minab dumun wenten sameton sane polih tugas dados wakil ring kelas 2 utawi kelas 1 mangde ngawentenang sambutan akidik ring kalulusan kelas 3. Dumun tiang polih tugas niki. Sakewanten daweg nika wantah kelulusan kelas 6 lan tiang kelas 5. Beh, jek meweh sampun tiang ngaryanin pidarta anggen ring acara punika. Nika mawinan tiang mangkin ngicenin contone, mangda sameton sane perlu polih contone. Inggih lanturang,

"Om Swastyastu,"

Inggih nawegang ring Bapak Kepala Sekolah
Para Dewab Guru sinamian
Para pegawai sane baktinin titiang
Miwah para sameton sane wangiang titiang

Titiang ngaturang suksma ping banget majeng ring sameton titiang kelas 3 sane sampun sering ngicenin piteket-piteket sane becik tur manut sekadi ajaran sekolahan iriki, tur mogi-mogi ja para sameton titiang kelas 3 sareng sami nemu rahayu mrasidayang ngelanturang ke Perguruan Tinggi utawi sane sederajatnyane. Sane nenten mresidayang ngelanturang ke Perhuruan Tinggi sampunang sungsut ring pakayunan utawi sedih, rereh kaweruhan sane marupaketerampilan angge pangupa jiwa, yening sampun merasa jangkep ngererh keterampilan tur mresidayang nincepang kawikanan janten sampun nika sane pinih becik nglanturang ngerereh pangupa jiwa selanturnyane.

Dumogi prasida maguna ring sameton miwah ring jero soang-soang. Titiang lan timpal-timpal saking kelas 1 tan lali nunas geng sinampura mantuka ring siswa kelas 3 sareng sami sane lulus, yan wenten keiwangan titiang sane sampun lintang mangda ledang ngampurayang. Dumogi siswa kelas 3 sane sampun lulus ngamolihang kerahajengan sareng sami.

Inggih wantah asapunika sane prasida aturin titiang, mogi-mogi ja lantang urip mangda prasida malih katemu ring kawekasan tur ngeledangin ngicenin pamargi malarapan antuk kawisesan Ida Sang Hyang Widhi Wasa.

Pinaka panyineb atur, tan lali titiang ngaturang parama shanti.

"Om, Santih, Santih, Santih Om"

Artikel Terkait Ring Kategori0 komentar:

Posting Komentar

Semeton sane jagi komentar, ngicenin kritik, saran, request, utawi sekadar kenalan driki manten ring kotak komentar niki. Sampunang lali dagingin wastan sameton ne ring kotak Beri komentar sebagai. Suksma!!