Om Awignam Astu namo sidham, Om sidhirastu tad astu astu ya namah swaha

Senin, Januari 04, 2010

Kerta Gosa

Kerta Gosa Taman Gili.jpg
Tampek Saking pasar Klungkung wenten wangunan kuna sane mawasta Kerta Gosa, tetamian saking panyenengan Raja Klungkung.

Wewangunan punika kawangun duk abab XVII, daweg panyenengan Ida Dewa Agung ring Klungkung sane mapuspata Dewa Agung Jambe. Genah wewangunan punika sawetara malinggah 2000 meter nyraken, tur kaiter antuk tembok panyengker sane mategeh kirang langkung 2 meter. Sajeroning genah punika wenten bale agung kalih bungkul, sane magenah ring tengah, pekarangannemawasta Taman Gili, sane magenah ring bucu kaler kangin mawasta Kerta Gosa.


Sane riin bale punika wit genah pasamuhan, sakewanten duk pemerintahan Belanda saking warsa 1908, kaanggen genah pengadilan mawasta "Raad Van Kerta". Irika wenten kusi mukir tur maprada linggih sang nepasin prakara. Sang kadalih malinggih beten ring batarane. Langit-langit miwah panguub balene mapayas antuk gegambaran sane kaambil saking satua : Bima Swarga, Adi Parwa, Ni Diah Tantri, miwah indik Palelindon. Satua-satua inucap suksmanipun indik Karmaphala.

Kertha Gosa Langit-Langit.jpg
Bale Taman Giline sane magenah ring tengah telagane kaanggen genah ngawentenang balih-balihan. Bale punika taler madaging gegambaran sane nyritayang indik Sutasoma, Pan Brayut, miwah Palelintangan. Gegambaran sane wenten ring bale punika kagambar olih sangging-sangging saking desa Kamasan. Sanggingpunika kajanaloka pisan antuk kapradnyanane ngambar wayang. Pinaka panganjur ngambar wayang daweg punika mawasta I Gede Mudara. Rauhmangkin model wayang sekadi ring Kerta Gosa punika kawastanin model Kamasan.

Sapunika wiakti kawentenanne ring Kerta Gosa, rauh mangkin para turise sayan ngakehang rauh mrika, santukan genah punika marupa wangunan kuna tur akeh pikenohipun ring pendidikan.(*bb/wst)

Artikel Terkait Ring Kategori0 komentar:

Posting Komentar

Semeton sane jagi komentar, ngicenin kritik, saran, request, utawi sekadar kenalan driki manten ring kotak komentar niki. Sampunang lali dagingin wastan sameton ne ring kotak Beri komentar sebagai. Suksma!!