Om Awignam Astu namo sidham, Om sidhirastu tad astu astu ya namah swaha

Selasa, Januari 26, 2010

Upacara Ngawetonin

Upacara Ngawetonin.jpg
Dumadin jadma dados kauripan sane utama yening pindayang sarwa prani sane lianan. Yadiastun sapunika,kaweruhan jadmane akeh kekirangane. Mangda mrasidayang ngentosin kekirangan ipun,jadmane patut mautsaha mangda eling tur bakti ring Sang Hyang Widhi Wasa skala lan niskala, mawinan Sang Hyang Widhi sakadi wit lan tetujon hidup. Yening menggah ring ajaran agama Hindu, upacara ngawetonin mangda kalaksanayang, ngenem sasih apisan.

Ngawetonin ring basa Bali artin ipun ngalaksanayang upacara antuk jadma ring dumadin nyane, katemu ring palekadan nyane manut ring panca wara, sapta wara lan wuku. Yen niskalane, ngawetonin punika matetujon antuk penyucian lan pabersihan jadma sane kaupacarain. Sakemaon, yening skalane, ngawetonin punika mangda eling ring raga tur nyuksmayang dewek yening wekas numadi dados manusa luwih. Upacara ngawetonin punika katujon antuk Sang Dumadi, Bhatara Hyang Guru mangda ring dumadi ring merca pada puniki kalindungin olih Bhatara Hyang Guru. Utamin nyane, ngawetonin punika dados pancer ngingetang dirgayusa mangda jadmane pikenohing swadharman hidup. Selian nika, mangda slamet tinulus tetujon hidup kapinangguh.

Inggih sapunika kirang langkung gunane upacara ngawetonin. Yening iraga maagama Hindu sepatutnyane ngutamayang nglaksanayang upacara ngawetonin punika, yening saihang tekening nglaksanayang Hari Ulang Tahun. Mawinan weton punika ngranayang urah-arih laksana, pikenoh lan tabiat manusa ring merca pada. Yening ulang tahun wantah ngingetang tuwuh iragane sabilang taun secara taun kabisat utawi taun kalender.

Inggih sapunika sane prasida aturang titiang. Yening wenten sane ten patut ring kayun, titiang nunas geng sinampura. Mangkin titiang puputang antuk paramasanthi.

Om Santih, Santih, Santih Om

Kaambil Saking :
* http://smastageneration.blogspot.com/2009/03/upacara-ngawetonin.html

Artikel Terkait Ring Kategori0 komentar:

Posting Komentar

Semeton sane jagi komentar, ngicenin kritik, saran, request, utawi sekadar kenalan driki manten ring kotak komentar niki. Sampunang lali dagingin wastan sameton ne ring kotak Beri komentar sebagai. Suksma!!