Om Awignam Astu namo sidham, Om sidhirastu tad astu astu ya namah swaha

Selasa, September 28, 2010

Pidarta Bali : Bulan Bahasa

Minab tiang durung polih ngicen conto pidarta bahasa bali sane ngambil tema "Bulan Bahasa". Nah, ibi sore wenten sameton sane "request" conto pidarta bali ring tema niki. Ring bli Made Adi, ledangang gih conto pidarta ne bawak. Minab yen kayun, bli Made dados nambahin malih daging pidarta ne. Inggih sadurung nika, minab sameton sami wenten sane durung eling ring Bulan Bahasa? Bulan Bahasa wantah silih tunggil "Hari Peringatan Nasional" sane peringatan ne ring bulan Oktober lan puncak ne tanggal 28 Oktober, sepisanan sareng peringatan "Hari Sumpah Pemuda". Napi mawinan sapunika? Santukan silih tunggil daging sumpah pemuda inggih punika "KAMI PUTRA DAN PUTRI INDONESIA, MENJUNJUNG BAHASA PERSATUAN, BAHASA INDONESIA". Inggih ne mangkin niki sampun conto pidarta bahasa bali sane ngambil tema "Bulan Bahasa".


Om Swastiastu

Majeng ring Bapak Kepala Sekolah sane bhaktinin titiang
Bapak Wakil Kepala Sekolah sane kusumayang titiang
Bapak Ibu Guru sane wangiang titiang
Taler para sisya sane tresnasihin titiang

Kaping ajeng titiang ngaturang suksmaning manah ring para keluarga SMA Negeri 1 Gianyar sami, sane sampun parama ledang nodia pakaryan sejeroning acara Bulan Bahasa rahinane mangkin. Selanturnyane mangda sueca sareng sami ngawasta ring Ida Sang Hyang Parama Kawi. Dumogi acara Bulan Bahasa mangkin manggihin dirga ayu labda karya tur sidaning don.

Atur uningayang titiang, sajeroning acara Bulan Bahasa puniki kadagingin antuk makudang-kudang lomba minakadi, ngewacen puisi, jegeg bagus SMA, drama, miwah sane lianan. Taler masih kadagingin antuk jalan santai, tur kajangkepin antuk mareresik ring sekolah. Bulan Bahasa puniki kalaksanayang saking tanggal 9 Oktober nyantos tanggal 12 Oktober.

Tetujon kelaksanayang Bulan Bahasa puniki, nanten je tios mangda prasida nemu sane mawasta segilik seguluk sabayantaka, paras paros saparnaya ring sajeroning keluarga SMA Negeri 1 Gianyar iriki. Taler mungguing prabea sane kaanggen ngamargiang acara Bulan Bahasa puniki wantah saking komite sekolah, tur katambahin antuk sponsor saking Hardys Grosir.

Inggih wantah asapunika prasida atur uningayang titiang. Titiang pinaka panitia Bulan Bahasa ngaturang suksmaning manah antuk uratian ida dane para sameton sinamian. Taler nenten lali titiang nunas geng rena sinampura antuk makekirangannyane.

Om Santih, Santih, Santih Om

Artikel Terkait Ring Kategori0 komentar:

Posting Komentar

Semeton sane jagi komentar, ngicenin kritik, saran, request, utawi sekadar kenalan driki manten ring kotak komentar niki. Sampunang lali dagingin wastan sameton ne ring kotak Beri komentar sebagai. Suksma!!