Om Awignam Astu namo sidham, Om sidhirastu tad astu astu ya namah swaha

Jumat, Oktober 22, 2010

Sasemon

Sasemon punika taler sakadi Sasimbing, sakewanten lebih alus lengut tur nudut kayun. Sasemon puniki wenten sane mawangun tembang, utawi gancaran, sakadi ring sor puniki :
        Taruna : "Beh apa kaden melah bunga nagasarine ento, yan tiang
                       maan ngubuhin bungane ento, ap kaden liang atine".
        Taruni : "Apa perlune ngubuhin kayu buka kene, ane tanpaguna, tulen
                      bena lakar tuyuh nyampatang luu sai-sai".

Wenten sasemon negngge Sekar macapat (Sekar alit) luir ipun :

Pupuh Ginada
 1. Tiang mriki ngrereh "bunga"
  kocap wenten "cempaka putih"
  iriki genahnya reko
  kocap luih warnanipun
  nawang tranggana ngadika
  inggih wiakti
  "nanging dereng masamaya alap".
 2. Sasendone kadi ring sipta
  "dumadak ya ulung jani
  delima wantane ento
  akayih tengahin dalu
  titiang masesangi nyangga
  baan kacing
  titiang suka metoh jiwa".
 3. Raden Galuh weruh sipta
  kenyung raris nyaurin
  "lamun paingenan reko
  madia latrine ya ulung
  di pekene ya tibeninnya
  soring bingi
  manakti apang pasaja".

Pupuh Sinom
 1. Masasemonteken roanga
  "langite jani tingalin
  ening tan pajalada kakelike ngasih-asih
  bedak mabudi warih
  dijaha paraning jauh
  dumadak Widhine ica
  ngujanin i tadahasih
  apang suud sedih ya maselselan".
 2. Kakantenane angucap
  patut sapunika Gusti
  yan kadi unduk mapikat
  "pacengcengin glatik putih
  mula ratuning paksi"
  I Ratnasemara sumaur
  "apan pacengcenge nista
  glatik cambra tan mapelik mamikatin
  glatik bunga saking Kendran".
 3. Ni Ketut tau ring sipta
  ngwales dane nimonin
  mangucap teken timpalnya
  "panese embok tan sinipi
  wiakti sasih kapat mangkin
  kaklike mengalup-alup
  suarane mangolasang manah
  mederan mangkalih warih
  nanging takut
  majalan rikat baan daya".
 4. "Yan gantasang te majalan, tuara ko ya pacang ketil
  kamandalu maodaka
  "Ni Sewambra manyaurin
  tan pendah mengalap sari
  sepak joan anggon nyukcuk
  katike ilidan dona
  baong sengel mangulingling
  pineh layu
  kotek baan joan belah".

Artikel Terkait Ring Kategori0 komentar:

Posting Komentar

Semeton sane jagi komentar, ngicenin kritik, saran, request, utawi sekadar kenalan driki manten ring kotak komentar niki. Sampunang lali dagingin wastan sameton ne ring kotak Beri komentar sebagai. Suksma!!